Reglement
 

Kunst in het dorp 2025: voorwaarden, afspraken en informatie.

 1. De 22ste editie gaat door op za 13/09/25 van 19u30 tot 22u00, zo 14/09/25 van 14u00 tot 19u00, za 20/09/25 van 14u00 tot 19u00 en zo 21/09/25 van 14:00 tot 19:00.
 2. Kunstenaars bezorgen hun kandidatuur uiterlijk tegen 31/10/24 uitsluitend via deze link
 3. De werkgroep selecteert en beslist de deelname. De kandidaten worden in de loop van december 2024 (voor het einde van die maand) op de hoogte gebracht. Kunstenaars die in de selectieprocedure zitten worden niet eerder geïnformeerd over de beslissing dan de afgesproken periode. 
 4. De kunstenaar is op de hoogte dat omwille van een aangepaste editie in 2025 een deelname op een locatie elders dan het kasteel-klooster mogelijk kan zijn. 
 5. Volgende criteria voor selectie tot deelname zijn belangrijk: de kwaliteit van de kunstwerken, de originaliteit (met betrekking tot thema, onderwerp, concept, techniek, vormgeving, aard, grootte…), de integratie (passende presentatie zowel binnen als buiten) en de variatie van de stijl binnen de deelnemende disciplines. Onze visie: dialoog en wisselwerking met de omgeving, de locatie of eventueel een medekunstenaar is essentieel en cruciaal. 
 6. Polyvalente kunstenaars schrijven in met 1 discipline per editie (bv schilderkunst OF keramiek). In geval van een installatie of een totaal concept binnen 1 ruimte kan een combinatie van meerdere disciplines mogelijk zijn.
 7. De onkostenbijdrage bedraagt 150 €. Hier is inbegrepen: een deelname forfait, de verzekering, de receptie van de vernissage, het promotiemateriaal zowel digitaal (pagina op de website www.kunstinhetdorp.be) en niet digitaal (drukwerk: uitnodigingen, bezoekersbrochure) en de verlichting van uw werken waar nodig.
 8. Nadat u op de hoogte gebracht bent van uw selectie betaalt iedere deelnemende kunstenaar de onkostenbijdrage op rek.nr. BE49 0682 0664 3571 (vzw Bellingahaim) met vermelding van “Kunst in het Dorp 2025 – naam kunstenaar. De inschrijving is pas definitief na het betalen van de onkostenbijdrage.
 9. De geselecteerde kunstenaars worden geïnformeerd via een online startvergadering (januari 25). In de loop van maart 2025 worden alle deelnemers uitgenodigd voor een bezoekmoment aan de locatie. Minstens 1 voorafgaand bezoek aan de locatie voor het einde van de maand maart is verplicht. Na de rondgang vullen de deelnemers ter plaatse een informatiefiche in met een voorgestelde beschrijving van hun opstelling en het aantal werken. De voorgestelde presentatie is pas definitief na goedkeuring door de werkgroep.
 10. De kunstenaar krijgt standaard 1 locatie of buitenzone toegewezen voor de opstelling. Deze wordt bepaald door de werkgroep ifv van de aard van de werken, de grootte, het onderwerp,… Mogelijks wordt de locatie ook gedeeld met een andere kunstenaar.
 11. Kunst in het Dorp is geen klassieke ‘white cube” tentoonstelling. Er zijn ophangsystemen voorzien in de meeste ruimtes maar echter niet overal. Men verwacht van de kunstenaar een zekere creativiteit en originaliteit bij de opstelling. De werkgroep adviseert bij de opstelling, de keuze van de werken en het aantal werken. In geval van onenigheid bepaalt de werkgroep de finale opstelling en het aantal werken.
 12. Er wordt door de werkgroep een verzekering afgesloten voor de kunstwerken die binnen opgesteld staan. De lijst van de te verzekeren werken wordt tijdig ingediend via een invuldocument dat aangeboden wordt door de werkgroep. Buitenwerken kunnen niet verzekerd worden. De kunstenaar erkent dat de organisatie niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor diefstal of schade aan de door de kunstenaar tentoongestelde werken.
 13. De kunstenaar zorgt zelf voor het transport en voorziet indien noodzakelijk, extra hulp bij het afladen en de opstelling. De opbouw van de werken gebeurt in samenspraak met het bestuur. Indien nodig voor de presentatie voorziet de kunstenaar eigen materiaal : sokkels, een DVD speler, PC, videoscherm, beamer,…
 14. De ruimtes dienen in de oorspronkelijke toestand teruggebracht te worden, d.w.z. nagels verwijderen en gaten stoppen, vegen van de vloer, afval op de desbetreffende plaats verwijderen.
 15. Een bezoek aan het kasteel-klooster kan te allen tijde en wordt afgesproken met de huisbewaarder, Jean Pierre De Nayer: GSM 0486/931115 of jp.denayer@telenet.be
 16. Kunstenaars zijn aanwezig op het bezoekmoment in maart 2025 en op de dagen en uren van de tentoonstelling.
 17. De kunstenaar verklaart zich akkoord dat de door hem/haar toegeleverde foto’s gebruikt mogen worden voor publicitaire doeleinden door de organisatie van Kunst in het Dorp zonder dat hiervoor enige vergoeding is verschuldigd. Dit is ook van toepassing voor de foto’s van de kunstenaars en hun werken die genomen worden door leden van de werkgroep en vzw Bellingahaim, in de periode voorafgaand aan de tentoonstelling en tijdens de tentoonstelling. De kunstenaar gaat akkoord dat deze foto’s verspreid mogen worden via de sociale mediakanalen en gepubliceerd mogen worden. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de publicatie van beeldmateriaal door derden. De organisatie kan het toegeleverde materiaal enkel gebruiken voor publicitaire doeleinden rond de tentoonstelling.
 18. Er worden door de organisatie geen toonrechten betaald aan de kunstenaar voor het presenteren van digitale opnames (videowerk, mediakunst)
 19. Het is niet toegestaan om werken tentoongesteld bij vorige edities van Kunst in het Dorp opnieuw te exposeren. Het is niet toegestaan om na de curatie andere werken toe te voegen aan de opstelling, te vervangen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om reproducties van werken te exposeren.
 20. Verkoop van kunstwerken is toegestaan, echter Kunst in het Dorp is een tentoonstelling en geen kunstmarkt. De prijzen worden discreet getoond met een afzonderlijke prijslijst (geen prijs op of naast het kunstwerk). Werken die verkocht werden blijven aanwezig gedurende de volledige duur van de tentoonstelling. De organisatie vraagt geen commissie op de verkochte werken. 
 21. Kunstenaars kunnen maximaal 5 keer deelnemen aan Kunst in het Dorp.
 22. De kunstenaar verklaart zich akkoord met dit reglement door het aanvinken van de voorwaarden op het einde van het inschrijvingsformulier. 

Meer informatie: kunstinhetdorp@gmail.com, Bart Desmet (0497 41 18 91) of www.kunstinhetdorp.be